NL

FREN NL • DE • IT • ES • PT • EL • DA • FI • HU • RO • RU • TR

NL – Libertalia is een theatergezelschap dat acteurs, animatoren en regisseurs samenbrengt, wiens eerste zorg het is om collectief te handelen in de wereld. Op die manier zien we onszelf als een Théatre Action gezelschap. De stukken die we creëren en de workshops die we houden, pogen allen, door de mond van de acteurs, hun wereldbeeld te vertolken. Overtuigd van het feit dat mensen anders moeten bepaald worden dan door grenzen, hebben we uitdrukkelijk ook voor de internationale ontwikkeling van een theaternetwerk van uitwisselingen tussen ieder die zich kan vinden in de noodzaak om theater te gebruiken om de wereld te veranderen, in plaats van hem louter te weerspiegelen. Met Libertalia willen we een theatergezelschap zijn, dat is als het eiland waar we onze naam aan ontleenden. Het eiland, eind 17de eeuw verzonnen door piraten in een poging om te leven ‘zonder meester noch slaven’.

← back